>>> » Почетна » Предавања


Предавања

 • ПРЕДАВАЊА У НАУЧНИМ УСТАНОВАМА И ДИПЛОМАТСКИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА
 • ● „Муслимани у савременој Србији“, Институт за европске студије, Београд, 11. новембар 2010.
 • ● „Употреба представе о Ирској револуцији у српско-хрватским споровима 1919-1923“, Департман за англистику, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 17. март 2011.
 • ● „Хришћанство и рокенрол“, Факултет за културу и медије Мегатренд универзитета, Београд, 4. април 2011.
 • ● „Верска слика Србије и суседних земаља“, Амбасада Републике Индонезије, Београд, 14. фебруар 2012.
 • ● „Савез комуниста и рокенрол 1963-1969“, Филозофски факултет у Никшићу, 10. мај 2012.
 • ● „Музичка омладина Југославије и рокенрол“, Факултет за културу и медије Мегатренд универзитета, Београд, 14. мај 2012.
 • ● „Рокенрол у Југославији 1956-1968: изазов социјалистичком друштву“, Катедра за историју Југославије, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 23. мај 2012.
 • ● „Интеракција политике и популарне музике у обликовању државних и националних стратегија“, Академија Конрад Аденауер, Каденабија (језеро Комо), Италија, 30. мај 2012.
 • ● „Класични рокенрол и бит“, Факултет за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, 17. мај 2013.
 • ● „Прва деценија рокенрола (1954-1963)“, Факултет за културу и медије Мегатренд универзитета, Београд, 3. јун 2013.
 • ● „Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011), позитивно искуство у државној политици Републике Србије“, Исламски универзитет Шариф Хидајатула у Џакарти, Индонезија 24. октобар 2013.
 • ● „Југословенски социјализам и западна популарна култура“, Катедра за историју Југославије, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 13. мај 2015.
 • ● „Република Србија на мапи међуверског дијалога“, Правни факултет Универзитета у Београду (Летња школа „Сусрет науке и вере“), 17. септембар 2015.
 • ● „State–Church Relations in the Republic of Serbia (2000–2015)“, Kardinal-Döpfner-Haus, Internationale Konferenz der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz Die Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990, Фрајзинг, Немачка, 2. фебруар 2016.
 • ● „Срби и религијски интервенционизам 1991–2015: Политички аспекти верских изазова српској држави и цркви после распада Југославије“, Институт за европске студије, Београд, 12. фебруар 2016.
 • ● „Срби и религијски интервенционизам 1991–2015: Политички аспекти верских изазова српској држави и цркви после распада Југославије“, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО универзитет), Москва, Русија, 27. октобар 2016.
 • ● „Сусрет цивилизација у државно-верском дијалогу Републике Србије и Републике Индонезије“, Правни факултет Универзитета у Београду (Јесења школа „Сусрет цивилизација“), 3. новембар 2016.

 

 • РЕФЕРАТИ У ИНОСТРАНИМ НАУЧНИМ УСТАНОВАМА
 • ● „Рокенрол у југословенском социјалистичком друштву током шездесетих година 20. века (са освртом на сличности и разлике рокенрола у Источном блоку и Југославији)“, Конференција Социјалистичке шездесете. Транснационалне перспективе Совјетског Савеза и Југославије у свом ‘златном добу’ (Sozialistische Sechziger. Transnationale Perspektiven auf die Sowjetunion und Jugoslawien in ihrem "goldenen Zeitalter"), Одељење за историју Универзитета у Хамбургу, 9. фебруар 2013.
 • ● „Тамновање и прогон архиепископа Православне охридске архиепископије Јована Вранишковског у Републици Македонији“, Конференција Прогон хришћана у савременом свету: геополитички аспект (Гонения на христиан в современном мире: геополитический аспект), Российский институт стратегических исследований (РИСИ), 10. март 2016.

 

 • ТРИБИНЕ У НАУЧНИМ УСТАНОВАМА
 • ● „Положај муслимана у Србији“, Факултет политичких наука, Студентски покрет Српски политички форум, Београд, 9. новембар 2010. [link]