>>> » Почетна » Чланци/Зборници


Чланци/Зборници

ЧЛАНЦИ И РАДОВИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА

 • ● „Југословенска мека дипломатија према Совјетском Савезу на примеру забавне музике током шездесетих година 20. века“, Србија и Русија 1814-1914-2014, Зборник радова међународног научног скупа „Србија и Русија 1814–1914–2014“, уредник Михаило Војводић, Београд: Српска академија наука и уметности 2016, 331-344.
 • ● „Срби у Црној Гори десет година после референдума о сецесији: лични поглед на претходне и текуће догађаје и појаве“, Српска баштина, 1–2, Никшић: Институт за српску културу 2016, 67-73.
 • ● „Индонежански глас против ‘Косова’ у Унеску: високи домет Трећег билатералног међуверског дијалога Републике Србије и Републике Индонезије (2015)“, Теолошки погледи, 3, Београд 2016, 675-684.
 • ● Предговор у: Теодора Толева, Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације 1896 – 1908, Београд: „Филип Вишњић“, Институт за европске студије 2016, 5-11.
 • ● „Српски идентитет муслимана словенског порекла на постјугословенском простору у 21. веку (са освртом на повесни идентитет Срба муслимана)“, Култура полиса, бр. 31 , Нови Сад 2016, 171-183.
 • ● „Преследование и заключение архиепископа Православной Охридской архиепископии Йована (Иоанна Вранишковского) в Республике Македония (2002-2015)“, Гонения на христиан в современном мире: геополитический аспект, Сборник материалы международной научно-практической конференции „Гонения на христиан в современном мире: геополитический аспект“ (состоявшейся 10 марта 2016 в РИСИ), ответственный за выпуск О. А. Стрижак, Москва: Российский Институт Стратегических Исследований – РИСИ 2016, 49-54.
 • ● „Bijelo dugme Concert in Hajdučka česma in Belgrade (1977): Social Event of the Utmost Importance and Recognition of a Unique Phenomenon“, Токови историје, 3/2015, Београд 2016, 107-133.
 • ● „О смештању архивске грађе Међународног кривичног трибунала за ратне злочине у бившој Југославији (Хашког трибунала)“, Архив, бр. 1-2, Београд 2015, 25-36.
 • ● „Додатак књизи Срби и религијски интервенционизам 1991-2015: о догађајима у другом, трећем и четвртом тромесечју 2015. године“, Теолошки погледи, 3, Београд 2015, 645-668.
 • ● „Сведочења о рушењу Саборне цркве Светих апостола Петра и Павла у Шапцу и страдању у њој заточеног српског народа (1914)“, Православни свет и Први светски рат, Зборник радова међународног научног скупа „Православни свет и Први светски рат“, Београд: Православни богословски факултет 2015, 161-168.
 • ● „Употреба рокенрола у рату СР Југославије и НАТО пакта (1999): са освртом на претходно обликовање српске контракултуре деведесетих и потоње последице за популарну музику у Србији“, Култура полиса, бр. 28 , Нови Сад 2015, 387-402.
 • ● „Здравствене тегобе и смрт кипарског Архиепископа и председника Макариоса у југословенској штампи (1977) с посебним погледом на његов лик и дело“, Теолошки погледи, 2, Београд 2015, 339-350.
 • ● „О несугласицама на Православном богословском факултету у Београду (1934-1941)“, Теолошки погледи, 1, Београд 2015, 81-90.
 • ● „Студент о Богословском факултету Српске Православне Цркве (1965-1968)“, Теолошки погледи, 3, Београд 2014, 563-570.
 • ● „Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011–2013): допринос државној политици Републике Србије у очувању Косова и Метохије“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, 16, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства просвете и науке 179078, Београд 2014, 202-209.
 • ● „Изградња римокатоличке цркве Свете Ане у Шапцу (1928): хришћанско праштање православних Срба за злочине хрватских војника аустроугарске војске у Мачви (1914)“, Култура полиса, 25, Нови Сад 2014, 85-95.
 • ● „Оснивање и рад Међурелигијског савета Министарства вера Републике Србије (2009-2012)“, Теолошки погледи, 2, Београд 2014, 315-322.
 • ● „Неканонско деловање Румунске православне цркве у североисточној Србији (2001–2014) као изричити вид румунских геополитичких претензија“, Култура полиса, 24, Нови Сад 2014, 35-58.
 • ● „Амерички извештаји о верским слободама у Републици Србији и контрааргументи из српске перспективе“, Теолошки погледи, 1, Београд 2014, 129-138.
 • ● „Државно-верски дијалог Републике Србије и Савезне Републике Југославије (2000–2013)“, Доситеј Обрадовић и верске слободе, Зборник радова научног скупа Задужбине „Доситеј Обрадовић“, Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић“ 2014, 131-143.
 • ● „Џон Ленон, левичарски активизам и југословенски социјализам“, Токови историје, 3, Београд 2013, 251-265. [download]
 • ● „Турска иницијатива за уједињење Исламске заједнице у Републици Србији (2011)“, Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Институт за европске студије 2013, 233-249. [download]
 • ● „Увод – постаје ли Турска регионална сила?“, Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Институт за европске студије 2013, 7-14. (са М. Ђурковићем). [download]
 • ● „Short Existence of the Faculty of Eastern Orthodox Theology at the University of Zagreb 1920–1924“, Теолошки погледи, 3, Београд 2013, 903-928.
 • ● „Југословенска државна политика и западна популарна музика (џез и рокенрол) током педесетих и шездесетих година 20. века“, Културе у дијалогу. Комуникација и културни утицаји, књ. 4, Зборник радова међународне научне конференције „Културе у дијалогу“, Београд: Филолошки факултет 2013, 91-110.
 • ● „Karlovci Seminary: From One Step to the Level of the Faculty (1914-1920) Towards Subsequent Recognition of the Faculty Level (1925-1933)“, Теолошки погледи, 2, Београд 2013, 583-598.
 • ● „Милан Стојадиновић и питање премештања седишта југословенског реис-ул-улеме из Београда у Сарајево“, Милан Стојадиновић: политика у време глобалних ломова, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Завод за уџбенике, Центар за конзервативне студије 2013, 243-257.
 • ● „Савез социјалистичке омладине Југославије и Музичка омладина Југославије у спору око рокенрола (1971–1981)“, Токови историје, 3, Београд 2012, 159-189. [download]
 • ● „Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011), позитивно искуство у државној политици Републике Србије“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, X, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства просвете и науке 179078, Београд 2011, 353-359. [download прештампане верзије у зборнику "Право, вера, култура" (191-197)]
 • ● “The Interfaith Dialogue Serbia – Indonesia (2011), Positive Experience In Serbia’s State Policy” Proc. Round Table Knowledge Federation Dialog Belgrade 2011: Partial Versus Holistic Oriented Approaches, Symp. Quantum-Informational Medicine QIM 2011, Editors D. Karabeg, D. Raković, S. Arandjelović, M. Mićović, QUANTTES, HF, DRF, KF, Belgrade, ISBN 978-86-913659-3-6, pp. 185-190.  [download]
 • ● „Бит мода, рокенрол и генерацијски сукоб у Југославији 1965-1967“, Етноантрополошки проблеми, 3, Београд 2011, 745-762. [download]
 • ● “The Current Situation Within the Islamic Community in the Republic of Serbia”, Islamobalcanica, Belgrade 2010, 40-42.
 • ● „Предлози и расправе о високим богословским студијама у Краљевини Србији 1899-1914“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, IV, Зборник радова са научног скупа, Београд 2009, 104-116.
 • ● „Прилог за биографију српског патријарха Павла: Гојко Стојчевић, секретар Хора студената Православног богословског факултета“, Токови историје, 1-2, Београд 2008, 291-300. [download]
 • ● „Иницијативе за стицање високошколског статуса и накнадно признање факултетског ранга Карловачкој богословији (са освртом на сличан пример Задарске богословије) 1914-1933“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, III, Зборник радова са научног скупа, Београд 2008, 150-159.
 • ● „Источно-православни богословски факултет Свеучилишта у Загребу 1920-1924“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, II, Зборник радова са научног скупа, Београд 2007, 221-238.
 • ● „Употреба представе о Ирској револуцији у српско-хрватским споровима 1919-1923“, Токови историје, 1-2, Београд 2007, 107-132. [download]
 • ● „Академска и политичка расправа о Богословском факултету током 1919. године“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, I, Зборник радова са научног скупа, Београд 2007, 110-125.
 • ● „Ускршњи устанак у Ирској 1916. у Београдским новинама“, Зборник Матице српске за историју, бр. 75-76, Нови Сад 2007, 51-74. [download]


ПРИРЕЂЕНИ ЗБОРНИЦИ

 • ● Право, вера, култура: зборник радова међународног научног скупа Право и вера (Београд, 18-19. мај 2011); зборник радова и текстова Међуверског дијалога Србије и Индонезије (Београд, 7-9. април 2011), Београд: Православни богословски факултет, Правни факултет, Министарство вера и дијаспоре 2012, 275 страна. (са В. Ђурићем) . [download]
 • ● Улога Српске православне цркве у очувању идентитета српске дијаспоре, Зборник радова округлог стола одржаног у Министарству вера и дијаспоре у Београду (21. мај 2012), Београд: Конгрес српског уједињења, Министарство вера и дијаспоре, Фондација Студеница 2012, 61 страна (са С. Драшковић).
 • ● Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије (1. децембар 2012), Београд: Институт за европске студије 2013, 293 стране (са М. Ђурковићем). [download]


ЧЛАНЦИ У СТРУЧНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА

 • ● „Српска културна и просветна аутономија у Црној Гори“, репринтовано у: Права Срба у Црној Гори, Београд 2006, 39-43.
 • ● “Letter from Serbia: How Long O Lord?”, Chronicles: A Magazine of American Culture, Rockford Institute, Rockford-Illinois, March 2003.
 • ● „Срби и српска ћирилица на глобалној светској мрежи“, Зборник радова са научно-стручног скупа у организацији Вукове задужбине, Народне библиотеке Србије и Одбора за стандардизацију српског језика, Београд 2002.